Neneng Yetty Syarifah – Teu langkung Nu Dibendo (Lirik Lagu)

Neneng Yetty Syarifah – Teu langkung Nu Dibendo (Lirik Lagu)  Bade di beureum … bade dihideung. Nyanggakeun sadaya – daya. Abdi ma...
Read More

Neneng Yetty S – Tong Sok Nyeula (Lirik Lagu)

Neneng Yetty S – Tong Sok Nyeula (Lirik Lagu)  Ka batur tong osok nyeula. Hiji lampah kurang parok Tanya bae anu bener. Supaya bat...
Read More

Darso dan Neneng Yetty Syarifah – Kawajiban (Lirik Lagu)

Darso dan Neneng Yetty Syarifah – Kawajiban (Lirik Lagu)  Ka salaki neneng boga kawajiban. Kudu langgeung miasih sarta miheman. Ci...
Read More