Aan Darwati – Bangbara (Lirik Lagu)


Aan Darwati – Bangbara (Lirik Lagu) 


Huang hiung nu nguriling. Gandrung bangbara ngaginding.
Mapay – mapay taman kembang. Pada mikat kanu gandang.
Bangbara the sumolondo. Ngadeukeutan bangun sono.
Teup eunteup siga nu deudeuh. Ngarungrum puspa nu arum.

Tepung lawung tepang rasa. Pang lawung ka untun tipung.

Awor soca awor rasa. Gumulung panah asmara.
Kembang pasrah digadabah. Leah sadrah jeung sumerah.
Sawargana kaendahan. Lantis cai kanikmatan.

Kiwari kembang the layu. Leungit sari ilang madu.
Bangbara indit teu pamit. Mentas mipit tanpa amit.
Tinggal ceda kembang hina. Lantaran kurang wiwaha.

(Habis Manis. Sepah Dibuang)
Keterangan Album :
Genre : Kacapi Suling.
Album : Sangkuriang.
Sinden / Juru Kawih : Aan Darwati
Pirigan Gamelan : Panineungan Group / Kacapi Rineka Gaya.
Pimpinan : A. Chalim.
Produksi : Panineungan Record.

Comments