Aan Darwati dan Iin Subarjah – Ari Sugan Teh (Lirik Lagu)


Aan Darwati dan Iin Subarjah – Ari Sugan Teh  (Lirik Lagu) 

Aan Darwati
Mang Iin kadieu heula. Didieu atuh calik na sing cakeut.
Rek tumaros yeuh emang abdi teh nu saleres na. Naha emang parantos kagungan garwa.
Iin Subarjah
Aduh eneng … Emang mah wantun disumpah. Daek medu .. Daek dibentar ku gelap.
Mun percanten emang teh masih bujangan. Bujeung 2x lacur ge emang mah tara.
Aan
Atuh nuhun pami emang can garwa’an. Puguh abdi ka emang bade miheman.
Anggur sih mah emang the geura bojoan. Ngarah abdi jeung emang teu pipisahan.
Iin Subarjah
Euleuh - euleuh hate emang teh mani deg – degan. Nguping eneng ka emang
rek mikaheman. Arisin kumawantun kadunungan. Da rumaos emang mah ukur bubujang.
Aan Darwati
Keun bae najan emang jadi bujang. Da sarua sami2 lalagasan. Sok piraku teu ka tarik teu ka gembang. Da puguh ge abdi mani cocok pisan.
Iin Subarjah
Lamun kitu emang bade ngiringan. Asal eneng ulah bade kaisinan. Guyur ibur salelembur jadi catur. Meureun cenah nu kawin heunteu saimbang.
Aan Darwati
Ah piraku make jeung teu saimbang. Duanana sarua jaradi bujang. Keun isukan ku abdi rek ditanya’an. Sok piraku si inem heunteu kagembang.
Iin Subarjah
Ari sugan teh….  Manawi teh ka eneng. Alim ka Si Inem mah.

Nganggo Tabel supados teu patuker antawis Aan Darwati sareng Iin Subarjah.
Keterangan Album :
Genre : Jaipongan
Album : Daweung Katineung.
Sinden : Aan Darwati
Pirigan Gamelan : Suwanda Group.
Produksi : Dian Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Mojang Padesan
Leungiteun Alamat
2
Daweung Katineung
Punten Neng
3
Ari Sugan Teh
Sagagang Kembang
4
Solontongan
Angle


Comments