Aan Darwati – Hayang Pilihan Sorangan (Lirik Lagu)


Aan Darwati – Hayang Pilihan Sorangan (Lirik Lagu) 


Sang Ibu mindeng ngomelan. Mamaksa kudu rimbitan.
Teu disaluyuan beda tujuan.
Masih resep lalagasan. Lugina bebas pikiran.
Heunteu asa kahalangan. Keur genah hirup nyorangan.

Rumah tangga mun dipaksa. Inggis heunteu bahagia.
Jeung sok pasalia. Jodo teu lila.

Rarabi mah soal gampang. Waktu ieu acan hayang.
Engke oge moal mungpang. Asal pinanggih jeung senang.
Najan dipaksa. Abdi mah alim ayeuna. 
Narah dituduhan. Hayang pilihan sorangan

Mun dilaksanakeun. Ku lalaki masih sieun.
Najan dicalonkeun. Sanes abdi teungteuingeun.

Keterangan Album :
Genre : Jaipongan
Album : Pulang Anting.
Sinden / Juru Kawih : Aan Darwati.
Juru Rebab : Mang Eutik.
Juru Kengdang : Mang Tosin.
Tata Gending : M. Suarna.
Wiyaga : Edi / Warim / Udin CS.
Pirigan Gamelan : Panineungan Group.
Pimpinan : A. Chalim.
Produksi : Panineungan Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Pulang Anting
Gupay Kameulang
2
Kabeuli Hate
Teu Burung Laksana
3
Hayang Pilihan Sorangan
Kulu – Kulu Barang
4
Kangsreng
Sulanjana
Comments