Aan Darwati – Kangsreng (Lirik Lagu)


Aan Darwati – Kangsreng (Lirik Lagu) 


Kuma suling 2x babasaran jeung areuyna.
Kuma kuring 2x panasaran ka lanceukna.
Pajar maneh rek ka huma. Ari ka cai ngajingjing kendi.
Pajar maneh rek karunya. Lami2 nganyeunyeuri.

Hideung deui 2x. Hideung cai kolomberan.
Nineung deui 2x. Nineung bati gogoleran
Walirang dicampur tali. Kolembang Peperepetan.
Patepang neumbe sakali. Tibelat seseredetan.

Lain hideung ku baju na. Hideung soteh calana na.
Lain nineung ku lucu na. Nineung soteh ku bela na.
Beureum 2x daun hideung. Tangkal na areuy – areuyan.
Beuki heubeul beuki nineung. Lawas - lawas kaedanan.

Kembang cula kembang tanjung. Kembang saga jeung dongdoman.
Rek sabulan rek sataun. Moal weleh diantosan.
Ayeuna katuncar hideung. Iraha katapang deui.
Ayeuna paturay tineung. Iraha patepang deui.

Sae abdi dijangjangan. Nganggo na dikakiwakeun
Sae abdi ngarencangan. Tapi ulah disapirakeun.

Hideung deui 2x. Hideung cai kolomberan.
Nineung deui 2x. Nineung bati gogoleran
Karembong sutra ka langit. Sisi na katuncar hideung.
Patepang neumbe sakali. Enjing na paturay tineung.

Puyuh ngungkung dina kurung. Disumpitan dina Jati.
Siang weungi abdi muyung. sok sedih ka impi – impi.
Bangbara potong jangjang na. Hibeur na kukurilingan.
Kira2 moal mulya. Ulah sok mencar elingan.

Dadap cangkring dina gawir. Ngajajar pa antay – antay.
Paingan teu genah pikir. Gara – gara rek paturay.
Ieu tabuh sabaraha. Erloji na di kemasan.
Rek wawuh – wahuh iraha. Tara naros – naros acan.

Kamana ngaitkeun kincir. Ka kaler katojo bulan
Kamana ngaitkeun pikir. Moal paler ku sabulan.

(Panjang Teuing Sisindiranana. Cangkeul Ngetik. Punten Upami leupat. Hese nuturkeun lagu na. ngahieung kana cepil na)

Keterangan Album :
Genre : Jaipongan
Album : Pulang Anting.
Sinden / Juru Kawih : Aan Darwati.
Juru Rebab : Mang Eutik.
Juru Kengdang : Mang Tosin.
Tata Gending : M. Suarna.
Wiyaga : Edi / Warim / Udin CS.
Pirigan Gamelan : Panineungan Group.
Pimpinan : A. Chalim.
Produksi : Panineungan Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Pulang Anting
Gupay Kameulang
2
Kabeuli Hate
Teu Burung Laksana
3
Hayang Pilihan Sorangan
Kulu – Kulu Barang
4
Kangsreng
Sulanjana
Comments