Aan Darwati – Karang Nunggal (Lirik Lagu)


Aan Darwati – Karang Nunggal (Lirik Lagu) 


Sapanjang urang gumelar. Ulah kendat nya ihtiar.
Elmu tungtut dunya siar. Nu awon perlu disinglar.
Ngupat simuwat ka batur. Kalakuan anu teu jujur
Samemeh ngupat mitutur. Pek riksa badan sakujur.
Gumelar dipawenangan. Kudu jadi pantrangan.
Ulah nyieun ka’awonan. Sabab teu widi pangeran.

Puyuh ngungkung dina kurung. Disumpitan teu ka tepi.
Siang weungi abdi muyung. Sok seuri ka impi – impi.
Tangkal huni jeung katapang. Sihoreng Dadap cangkringan.
Mun lami heunteu patepang. Sok inggis kagegeringan.

Kamana nya nyiar payung. Ka kaler katojo bulan.
Kamana nya menta tulung. Moal paler ku sabulan

Keterangan Album :
Genre : Kacapi Suling.
Album : Sangkuriang.
Sinden / Juru Kawih : Aan Darwati
Pirigan Gamelan : Panineungan Group / Kacapi Rineka Gaya.
Pimpinan : A. Chalim.
Produksi : Panineungan Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Kingkilaban
Taman Priangan
2
Bangbara
Girimis Kasorenakeun
3
Kanya’ah Indung Tere
Karang Nunggal
4
Mulang Ka Sarakan
Pahlawan Ilang Laratan


Comments