Aan Darwati – Kembang Babadotan (Lirik Lagu)


Aan Darwati – Kembang Babadotan (Lirik Lagu) 


Aduh nyeuri … aduh perih.
Sok nyangkelit kana ati. Perih asa digeurihan
Aduh bingung … Aduh susah.
Harkat beda tinu lian. Ukur kembang babadotan.

Mun nempo kembang eros. Resep sedap malam.
Panyari malati. Dipake papaes bumi.
Eros ting harewos. Malati mah jeubi.
Bari ngadilak ka kuring. Moyok pedah babadotan.

Tapi heunteu lana. Saminggu geus layu.
Dirawu dipiceun. Nambru numpuk dijarian.
Kakara guligah. Hate suka bungah.
Moal pundah pindah. Najan hina tapi betah.

Engke ge areling. Mun kacugak beling.
Kakara ngarieus kuring. Moal tutuluyan geuring.
Jeup waras …Jeup waras. Isuk waras … Sore waras.  
Geura neang eusi alas.

Keterangan Album :
Genre : Jaipongan
Album : Sajuta Asih
Sinden / Juru Kawih : Aan Darwati
Rebab : Suwarta.
Kendang : Koko Wahyudin.
Pirigan Gamelan : Group Rineka Gaya.
Produksi : Dian Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Sajuta Asih
Randa Kolot
2
Kembang Babadotan
Na Tanjakan
3
Salak Masir
Suwung
4
Pacogregan
Harewos Bojong.
5
Rambut Manis
Comments