Aan Darwati – Kingkilaban (Sangkuriang) (Lirik Lagu)


Aan Darwati – Kingkilaban (Sangkuriang) (Lirik Lagu) 


Ngatur catur carita alam baheula.
Dayang sumbi di kepung muyung ka bingung.
Asih sajati na leungit. Katitih peurah birahi.
Demi adeg – adeg diri. Kapaksa kuciwa.
Bongan laku Sangkuriang nu wangkelang.

Karanjingan polah nirca dina cinta.
Geus samar ka indung. Indung anu ngandung.
Dayang sumbi menta bukti. Ngawangun talaga.
Sangkuring kudu tandang. Saperti nyieun talaga
Pikeun nandakeun lalaki. Memeh berang kudu bukti.
Lamun talaga ngajadi. Karek bisa laki rabi.

Pasini palaur ngabukti. Nu nirca tulus ngajadi
Mun melar inggis balai. Jadi waris seweu – siwi. aduh ..
Dayang Sumbi mapatkeun ajian diri. Boeh larang nyipta cahya kingkilaban.
Peuting nu tadina jempling. carangcang maju ka ca’ang.
Hayam raong kongkorongok. Pertanda geus berang.

Sangkuriang murang – maring kabeurangan.
Ngawatesan laku nirca mo laksana.
Tong neangan indung. Jaga jadi Bandung.
Nya didinya bakal datang. Bandung hurung nanjung.

Keterangan Album :
Genre : Kacapi Suling.
Album : Sangkuriang.
Sinden / Juru Kawih : Aan Darwati
Pirigan Gamelan : Panineungan Group / Kacapi Rineka Gaya.
Pimpinan : A. Chalim.
Produksi : Panineungan Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Kingkilaban (Sangkuriang)
Taman Priangan
2
Bangbara
Girimis Kasorenakeun
3
Kanya’ah Indung Tere
Karang Nunggal
4
Mulang Ka Sarakan
Pahlawan Ilang Laratan


Comments