Aan Darwati – Pulang Anting (Lirik Lagu)


Aan Darwati – Pulang Anting (Lirik Lagu) 


Ngahariring …. Eusina sindir panggeuing.
Ngageuing nu dipieling. Nu misenang eusi dangding.
Tandang miang …. Kamumunggang.
Heunteu kahalang ku jungkrang . Sanajan anggang di sorang.

Pulang anting …. Ngalingling nu di pieling.
Heunteu kahalang ku peuting. Badis nu hayang kacangking.
Sok sanajan ….. Can karuhan.
Kukuh teu putus harepan. Teu pisan aya karempan.

Heunteu jadi kaanehan. Mun aya kapanasaran.
Ilang tina kasabaran. Mapay nu jadi inceuran.
Memang sifat na lalaki. Lamun katarik birahi.
Jarang anu tahan uji. Elehan gampang kataji.

Keterangan Album :
Genre : Jaipongan
Album : Pulang Anting.
Sinden / Juru Kawih : Aan Darwati.
Juru Rebab : Mang Eutik.
Juru Kengdang : Mang Tosin.
Tata Gending : M. Suarna.
Wiyaga : Edi / Warim / Udin CS.
Pirigan Gamelan : Panineungan Group.
Pimpinan : A. Chalim.
Produksi : Panineungan Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Pulang Anting
Gupay Kameulang
2
Kabeuli Hate
Teu Burung Laksana
3
Hayang Pilihan Sorangan
Kulu – Kulu Barang
4
Kangsreng
Sulanjana
Comments