Aan Darwati – Sajuta Asih (Lirik Lagu)


Aan Darwati – Sajuta Asih (Lirik Lagu) 


Sajuta endah … Ngahias alam priangan.
Sajuta asih … Mapaes lemah sarakan.
Teup … enteup deudeuh. Diteuteup tambih kameumeut.
Tak … matak melang. Ditatap beuki sumeulang.

Sarebu bentang …. Baranang ngiceupan alam.
Sarebu imut …. Nyi mojang ngaleusu jantung.
Na leuleuy midang. Halegar lir kembang mekar.
Budi basa na someah. Nya’ah ka semah

Duh Parahyangan… Aduh lemah sarakan.
Gentreng na kacapi suling. Pangjajap hariring kuring.
Duh parahyiangan … Aduh lemah sarakan.
Tuh itu gunung galunggung. Tilas kakantun karuhun.

Keterangan Album :
Genre : Jaipongan
Album : Sajuta Asih
Sinden / Juru Kawih : Aan Darwati
Rebab : Suwarta.
Kendang : Koko Wahyudin.
Pirigan Gamelan : Group Rineka Gaya.
Produksi : Dian Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Sajuta Asih
Randa Kolot
2
Kembang Babadotan
Na Tanjakan
3
Salak Masir
Suwung
4
Pacogregan
Harewos Bojong.
5
Rambut Manis
Comments