Aan Darwati – Sungkan Mulang (Lirik Lagu)


Aan Darwati – Sungkan Mulang (Lirik Lagu) 

Rasa honcewang. Dibarengan ku ngagolak.
Mikiran nu nyingkah miang. Palangsiang sungkan mulang.
Dimana atuh ayana. Leubeung heunteu aya beja.
Sok inggis pegat asih na. Micangcam taya hartina.

Duh harianeun … Ku teungteuingeun.
Kuring sedih teu ditolih. Ukur dijieun paripih
Nya hirup teu tumaninah. Ukur nandangan tugeunah.
Sok inggis dianggap salah. Aduh … Ahir na pisah

Mun kongang hayang ngalanglang. Hanjakal istri teu wenang.
Sok leuheung lamun kabandang. Kumaha mun ukur wirang.
Najan aya keur gantina. Moal cara jeung anjeun na.
Aduh teu sangka … Kieu jadina.

Keterangan Album :
Genre : Jaipongan
Album : Cika – Cika.
Sinden : Aan Darwati.
Wira Swara / Alok : Darya
Rebab : Eutik Muhtar.
Kendang : Asep Jebrag.
Pirigan Gamelan : Panineungan Group.
Pimpinan : A. Chalim
Produksi : Dian Record. 
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Cika – Cika
Banjar Jumut – Renggong Gancang
2
Sungkan Mulang
Tunda Talatah
3
Gara – Gara Tas Ondangan
Leang - Leang
4
Kadipatenan
Kulu – Kulu Barang


Comments