Aan Darwati – Tilam Sono (Lirik Lagu)


Aan Darwati – Tilam Sono (Lirik Lagu) 

Ieu lagu tilam sono. Nyanggakeun kanu ngadangu 2x.
Lumayan sabrang salayang. Leubeut kacapi mah heunteu.
Lumayan tambih lumayan. Leubeut ka sae mah heunteu.
Ari lagu tilam sono. Nyanggakeun kanu ngadangu 2x

Kapiting katojo bulan. Kokosan bantun ti lamping.
Sapeuting rasa sabulan. Ngantosan kanu can sumping.
Ieu lagu tilam sono. Dikaput ku benang sutra
Ieu the acuk kimono. Dikaput ku benang sutra.
Sapanjang dipikasono. Sok hoyong dipikacinta.

Sok hoyong meser kimono. Dikaput ku benang hideung
Sok hoyong dipikasono. Sok hoyong dipikatineung.
Sanajan ditula - tali. Moal cara jeung areuyna.
Sanajan digunta – ganti. Moal cara jeung anjeun na.

Kadongdong amis cai na. Meser apel dikorangan
Abong 2x abdi hina. Midamel wae lantaran
Jauh 2x manggul awi. Nyiar 2x pimerangeun.
Jauh 2x neang abdi. Geus cakeut disapirakeun.

Harumpay daun harumpay. Harumpay daun na hideung.
Paturay urang paturay. Paturay kantun nya nineung.


Keterangan Album :
Genre : Kliningan
Album : Emut Malati.
Sinden : Aan Darwati.
Wira Swara : Iin Subarjah.
Pimpinan : Takrim.
Pirigan Gamelan : Kliningan Alam katukang.
Produksi : Dian Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Emut Malati
Kapinis Dimana Mandi
2
Kacapi Nu Jadi Saksi
Ka abdi
3
Ekek Paeh - Tablo
Tilam Sono
4
Ombak Banyu Gaya Baru
Eros – Sedih Prihatin
5
Caringcing
Aneka Pasar Baru


Comments