Euis Komariah – Ceurik Rahwana – Cinta Wa’as – Tumarima (Lirik Lagu)


Euis Komariah – Ceurik Rahwana – Cinta Wa’as – Tumarima (Lirik Lagu) 

Euis Komariah – Ceurik Rahwana (Lirik Lagu)
Banondari anu lucu. Bojo akang anu geulis. Geuning … da anu geulis
Kadieu sakedap geuwat. Akang rek Mere pepeling. Aduh geulis … Mere pepeling.
Geura sambat indung bapa. Samemeh akang pinasti.

Aduh enung anu ayu. Pupujan ati. Geuning … pupujan ati.
Akang tangtu ngababatang. Samemeh akang teh mati. Aduh geulis … akang teh mati.
Arek menta dihampura. Lahir tumakening batin. 

Euis Komariah – Cinta Wa’as
Kajeun balik ngaligincing. Kajeun mulang ngalongkewang. … Gusti ampun.
Abdi mah Anteurkeun bae. Anteurkeun ka nagarana …. Duh.
Nagara anu baheula … Anu baheula.
Nya matuh abdi di Bandung. Gamparan langkung uninga.

Ngulinting dijero pikir. Ngolebat di jero soca ….. Gusti ampun.
Hate the teu daek paler. Ari anggang abdi melang … Aduh
Hanjakal loba kaera. … Loba kaera.
Tungtung na abdi teh bingung. Melang teh kieu rasana. 

Euis Komariah – Tumarima (Lirik Lagu)
Manuk ciung wedang bandung. Kadal daek balik deui.
Kerak Pacampur jeung heulang. Manila jeung anak meri.
Galatik sapamondokan. Manuk langir sisi cai. 

Nungguan dunungan pundung. Sugan bae Balik deui .
Era pacampur jeung hayang. Beuki lila beuki nyari.
Ditampik sapajodogan. Abong tutulisan diri.

Keterangan Album :
Tembang Sunda Cianjuran.
Album : Sulanjana.
Sinden : Euis Komariah.
Pimpinan : Gugum Gumbira.
Produksi : Asmara record.
Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Mangu Mangu – Pileuleuyan
Gawil – Sari Kaya -
2
Layar Putri – Candra Wulan - Ngabungbang
Mapaler Hate – Eros - Leungiteun
3
Pager Ageng - Senggot
Ceurik rahwana – Cinta wa’as - Tumarima


Comments