Euis Komariah – Cumantaka – Kaleuleuban – Maneuh Kanu Euweuh (Lirik Lagu)


Euis Komariah – Cumantaka – Kaleuleuban – Maneuh Kanu Euweuh (Lirik Lagu) 

Euis Komariah – Kaleuleuban (Lirik Lagu)
Duh mas mirah pupujaning ati.nya taya asa. Nimbang – nimbang manah.
Malah nyosor nu Kabongroy. Emut lir madu Guntur …  Gilar sumeja.
Ari ningali lir potret nu di hias ku ermas hurung. Sinar teh ku hurung mugyar.
Dasar abdi nuju kaleuleuban pikir. Unggah Tina rancana 2x.

Ca’ang bulan tigas layang. Katinggal ti pulau rakit.
Aduh gusti pileuleuyan. Samar nyasa tepang deui.
Sasarengan sareng abdi. Jalaran Ku se’ep waktu.
Nu kudu abdi sumerah. Gering pikir balas mikir.
Ngalanglayung… Palangsiang kaleuleuban.

Euis Komariah – Maneuh Kanu Euweuh
Samoja nu mangkak ligar. Mayak luhureun nisan.
Disiraman kucipanon. Nu nya’ah ninggalkeun kula.
Mendak bulan … Tepung taun. Keukeuh maneuh kanu euweuh. 2x.

Anaking jimat awaking. Sanajan bentang baranang.
Keukeuh maneuh kanu euweuh. Geugeut -  geugeut hamo lesot.
Anaking sing panjang – punjung. Diaping beurang jeung peuting.

Tutunggul nu ting jarentul. Taneuh Nu ting runggunuk.
Kapanasan … kaibunan. Beuki lila … Beuki maneuh.
Palias mun ngijing sila. Sanajan ngan kantun ngaran 2x.

Nung .. Saksian najan bentang ngariceupan. Palias males ngeletan.
Deudeuh teuing nu geus euweuh. Paku kalbu … Paksi ati. Kadinya urang balikan.

Comments