Euis Komariah dan Iyus Singadilaga – Samagaha Pikir – Pangbalikan (Lirik Lagu)


Euis Komariah dan Iyus Singadilaga – Samagaha Pikir – Pangbalikan (Lirik Lagu) 

Euis Komariah dan Iyus Singadilaga – Samagaha Pikir (Lirik Lagu)
Raos pikir … samagaha. Ati perih tampa tanding.
Batin teu weleh nyarita. Beut kabina – bina teuing.
Mun bati ceurik ati. Cenah rek bela tumutur.
Linyok bohong … ukur alesan. Da puguh ati mah mungkir.
Singhoreng the 2x. Hade omong pangoloan. 

Ceuk saha … enung ceuk saha. Majar engkang gaduh dengki.
Engkang mah wanton di sumpah. Wanton ditampiling kakasih.
Wanton disintrek ku cingir. Dihukum jero kulampu
Dibuang dipajuaran.
Disaksian 2x ku saliraning anjeun na.

Euis Komariah – Pangbalikan (Lirik Lagu)
Geus lawas taneuh maneuh … jauh ditilar. Tacan kundur pangrumatna na aweuhan.
Asih indung … Jempling peuting ngalangkangan. Bali geusan panginditan … ngagupayan.
Aweuhan …. kentrung lisung pasiriman. Hayam rengge ngagimbung deket paranje.
Deudeuh indung sinar bulan liyuh payung.  Mega wening nyusul tepus …. gugur gunung.

Ema …. Ema … Widadari turun limbung. Milik diri …. Kembang soca …. Tungtung lagu.
Tawis soca langgeung asih. Anggang dugi.  Ukur kembang jeung cikendi. Mepes luhureun kuburan.
Duh ema …  ema … tineung lembur nu bihari.  Nyeuit ati ngageurihan dina diri.
Liyuh payung … dalingding angse samoja.  Beber layar layung Bungur. … pangjugjugan

Comments