Euis Komariah dan Iyus Singadilaga – Sekar Gambir – Sumambat – Kumaha Jadina (Lirik Lagu)


Euis Komariah dan Iyus Singadilaga – Sekar Gambir – Sumambat – Kumaha Jadina (Lirik Lagu) 

Iyus Singadilaga – Sekar Gambir
Angseuna ligar kumangsa. Malati lingsir kuwanci.
Kanda puspita Ernawan. Sesekarning taman sari.
Mun teu sengit moal sari. Lamun layu moal luruh.
Ligar na teu maruragan. Sengitna teu daek leungit.
Mun diambung sengitna ti kalimbeung

Euis komariah – Sumambat (Lirik Lagu)
Horeng kitu sugri nu kamari. Nu lumampah disa’ampar jagat.
Butuh ku gusti yang manon. Pada nyuhungken tulung siang wengi.
Mugi dijaring diraksa salamina. Teu petot menekung.
Pada maridangdam sumambatna mugia hasil ngajadi. Maksad teh tineukanan. 

 Euis Komariah – Kumaha Jadina (Lirik Lagu)
Kumaha jadina lamun hate tetep hayang.  Kumaha jadina lamun itu tetep ngambang.
Kumaha jadina lamun hate terus asih.  Hese dirangkong kolongna. Hese dipikahayang na.
Kumaha jadina mun hate terus ngagolak.  Kumaha jadina lamun itu tetep nolak.
Boro abdi luluasan lali rabi tega pati.  Panyana sanes ngadoja. Hanas abdi gering pikir.

Kumaha jadina lamun hayang teu laksana.  Kumaha jadina lamun dugi kahanteuna.
Kumaha jadina lamun sorangan nu ambon. Meureun jadi kacapangan cau ambon dikorangan.
Kumaha jadina mun abdi bogoh nogencang. Kumaha jadina mun itu teuteup ngabangkang.
Meureun jadi tungtung catur. Jadi guyur salelembur. Abdi teu dipirosea salamina nandang lara.

Comments