Euis Komariah – Gawil – Sari Daya (Teuteup Munggaran) (Lirik Lagu)


Euis Komariah – Gawil – Sari Daya (Teuteup Munggaran) (Lirik Lagu) 

Euis Komariah –  Gawil (Lirik Lagu)
Abdi eukeur lalamunan. Ninggal bulan neumbe bijil.
Sorot sumirat sumebyar. Luhureun mega ngadingding.
Cahaya na semu gading. Campur sinar semu biru.
Abdi kalangkung kagagas. Nyanggeum dina jero ati.
Abong kena 2x … Tega teh beut luluasan.

Naha teu aya ras – rasan. Gamparan kadiri abdi …. Diri abdi
Anu sakieu abotna. Naha gampil teuing lali.
Boro mah maksad sim abdi. Bade sumujud mituhu.
Nya’ah lir kieu buktina. Duh diri tugenah teuing.
Horeng Peurih 2x …. Abdi nu sok mokaha.

Euis Komariah – Sari Daya (Teuteup Munggaran) (Lirik Lagu)
Ti barang teuteup munggaran. Lir aya anu sumanding.
Dina manah ngarencangan… Dunungan. Ngarencangan.
Jadi sumeubar ka eling. Sok ngetang panjang na peuting.
Sok ngetang panjang na peuting. Ngayun kalbu nu ngalamun.
Nimbang rasa ku panyipta. Ngaping ati ku hariring.
Duka naon2x jadi benten raraosan.

Ti Barang Teuteup munggaran. Jadi pikir siang weungi.
Padahal ukur sakeudap … Dunungan. Ukur sakeudap.
Silih teuteup heunteu lami. Isyarahna imut leutik.
Isyarahna imut leutik. Sumeblak teu puguh – puguh.
Ti harita heunteu pegat. Dina ciptaan teu leungit.
Duka naon 2x.  Da rasa asa dikenang.

Ti barang teuteup munggaran. Ngareup - ngareup teupang deui.
Sugan pareng aya bagja … dunungan. Aya bagja.
Bari ngageremet ati. Sok hoyong ngedalkeun jangji.
Sok hoyong ngeudalkeun Jangji. Nyuhunkeun saur nu puguh.
Ulah samar pipikiran. Ngarah tengtrem jongjon ati.
Ulah bimbang 2x. Akibat teutep munggaran.

Keterangan Album :
Tembang Sunda Cianjuran.
Album : Sulanjana.
Sinden : Euis Komariah.
Pimpinan : Gugum Gumbira.
Produksi : Asmara record.
Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Mangu Mangu – Pileuleuyan
Gawil – Sari Kaya -
2
Layar Putri – Candra Wulan - Ngabungbang
Mapaler Hate – Eros - Leungiteun
3
Pager Ageng - Senggot
Ceurik rahwana – Cinta wa’as - Tumarima


Comments