Euis Komariah – Geter Panineungan (Lirik Lagu)


Euis Komariah – Geter Panineungan (Lirik Lagu) 

Tangkal bungur anu ngan kari wa’asna. Ngundeur asih jeung subaya.
Papada geugeut micinta … jungjunan.
Keur reureuh ngayeuh kadeudeuh. Lengket masket anu pageuh.
Jeung bebereh nu geus maneuh.
Jadina dina mumunggang. Paranti kuring ngabungbang.
Marengan lagu kameulang …. Ieuh.

Hariring galindeung tineung. Samar deui bisa reujeung.
Kantun peurih. Cuang – cieung.
Tangkal bungur panineungan. Kembangna layu nguburan.
Sari kembang ilang wangi. Nyimpaykeun geureuntes ati nu teu ngajadi.
Keterangan Album :
Album : Jamparing Langit
Genre : Degung.
Sinden : Euis Komariah.
Pirigan Gamelan : Jugala Group.
Pimpinan : Gugum Gumbira.
Produksi : Jugala Record.
Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Jamparing Langit
Tepis Wiring
2
Seunggah
Geter Panineungan
3
Jalir Jangji
Kiceup Bentang
4

Lengka – Lengko (Instrumental)Comments