Euis komariah – Jalir Jangji (Lirik Lagu)


Euis komariah – Jalir Jangji (Lirik Lagu) 

Pajar maneh bogoh sok sapikir. Geuning bohong ieu mah sulaya.
Pajar maneh arek bela pati. Nu puguh nyangsara deungeun.
Pajar arek satia sapikir. Mun kacai rek jadi saleuwi.
Nu kitu mah palsu wungkul. Jangji – jangji taya nu bukti.

Pamegeut mah pami kaseudeukeun. Tara pisan se’ep pisaureun.
Lir upami panangan nu palid. Nyaur sarawel – rawelna.
Paribasa Engkang moal lami. Sakedap ge bade wangsul deui.
Nu puguh mah matak pusing. Nyiksa teh kacida teuing.

Keterangan Album :
Album : Jamparing Langit
Genre : Degung.
Sinden : Euis Komariah.
Pirigan Gamelan : Jugala Group.
Pimpinan : Gugum Gumbira.
Produksi : Jugala Record.
Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Jamparing Langit
Tepis Wiring
2
Seunggah
Geter Panineungan
3
Jalir Jangji
Kiceup Bentang
4

Lengka – Lengko (Instrumental)Comments