Euis Komariah – Jeumplang Leumpang – Muara Beres – Lokatmala (Lirik Lagu)


Euis Komariah – Jeumplang Leumpang – Muara Beres – Lokatmala (Lirik Lagu) 

Euis Komariah - Jeumplang Leumpang (Lirik Lagu)
Tuh kapasir itu … Ka gunung itu. Terusan jalan satapak.
Duh …  Asa jauh panineungan. Ari ras jalan satapak.
Nyucruk palung belah bantar. Birit leuwit peupentasan 2x.

Euis Komariah – Muara Beres (Lirik Lagu)
Sada gugur dikapitu. Sada gelap ngadasaran.
Dur bedug na … Neng lonceng na.
Ketuk Sada ungkut – ungkut. Kendang Sada ciang – ciang.  
Sada tepak Raden Sancang. Jaman digendong tarate.

Nyisiran di gunung putri. Silanglang di cihanjawar.
Meuseh di muara beres. Patilasan nu baheula.
Ayeuna kantun tapak na. Ngalun di leuwi citarum
Cipeles kakalieusan2x.  

Kasebat ngaran keur budak. Kasebit ngaran keur leutik.
Kasebut ngaran keur lembut. Lembur dilingkung ku gunung.
Gunung ti kulon ti wetan. Gunung ti  kaler ti kidul.
Nagara tawan gantungan 2x.

Euis Komariah – Lokatmala (Lirik Lagu)
Gunung Gede geusan nyarandekeun hate. Pangrango kuring ngadago.
Gunung Guruh da kuring mah heunteu jauh. Kaleuit Salawe jajar.
Aduh lucu alun – alun luhur gunung. Matak betah sarwa endah.
Lokatmala marakbak baranang siang. Aduh manis jeung cantigi.

Kunapsu mah aduh matak sungkan mulang. Hayang ngahenang – ngahening.
Ngahiyang di batu dongdang. Silanglang di jamban herang.
Moal mulang lamun teu acan ka bandang. Mustika mandalawangi.
Rek lalahan tatapa luhureun kawah. Malar hate heunteu siwar.


Comments