Euis Komariah – Kasengsrem (Polos) – Jalan Satapak (Lirik Lagu)


Euis Komariah – Kasengsrem (Polos) – Jalan Satapak (Lirik Lagu) 

Euis Komariah – Kasengsrem (Lirik Lagu)
Birahi nu nungtun gandrung. Birahi pangemat asih.
Teu weurat nahan dodoja. Kasengsrem ngabatin Ati .
Pipikiran kumalayang .. Kumalayang. Harianeun. .. Duh …. Birahi.

Teu bisa nyumputkeun semu. Teu kiat nandang birahi.
Ngahudang daya ciptaan. Antukna ngan bati pusing.
Da puguh ukur lamunan …ukur lamunan. Maneh na mah duka Teuing.

Ngahariring soteh perih. Ngahaleuang lain bungah.
Jengkel gede ku papasten. Teu aya euih – euih na.  Jiga anu luluasan.
Naha dunungan beut kitu. Sulaya tina payangka .. gandrung.
Sulaya tina panyangka … Aduh ampun.

Mugi ulah nganyeunyeuri ari geus teu suka mah. Mending oge wakca bae.
Abdi pasrah kana kadar. Moal rek aral subaha.
Sugan engke anjeun lipur… Mikarunya nu tunggara… gandrung.
Mikarunya nu tunggara …  Aduh ampun.   

Euis Komariah – Jalan Satapak
Jalan satapak paranti Kuring ngaprak. Estu lantung tambuh laku.
Heunteu puguh nu dijugjug. Lempang sakaparan – paran.  
Jalan satapak nu matak ngarakacak. Emut kana tapak lacak.
Carita nu karandapan. Dunya asa nu dua’an.

Tuh kapasir itu … Ka gunung itu. Terusan jalan satapak.
Duh … Asa jauh panineungan. Ari ras jalan satapak.

Jalan satapak nu sok sering dilanglang. Mun pikir ngabarung sinang.
Hana’ang hayang patepang. Ngadadak jadi bungangang.
Jalan satapak nu sok mindeung nyaksian. Mun kuring padudua’an.
Ngedalkeun janji pasini. Bakal hirup babarengan.Comments