Euis Komariah – Kelar Pikir – Lembur Singkur (Lirik Lagu)


Euis Komariah – Kelar Pikir – Lembur Singkur (Lirik Lagu) 

Euis Komariah – Kelar pikir (Lirik Lagu)
Beuki lawas … Duh wa’as. Beuki kacipta ku ati.
Sagala pari polahna matak ngageuringan pikir.
Dilali – lali .. Teu lali. Emutan mungguh mangpaung.
Duh gusti kumaha peta na. Emut saliring dumadi.
Ka anjeun na 2x. Asih teu aya sudana. 

Euis Komariah – Lembur Singkur (Lirik Lagu)
Tuh itu leumbur nu singkur. Lebakeun pasir nu suni.
Patulayah Kapibanda. Paranti nyirnakeun pikir.
Ngabrangbrangkeun kabingbangan. Ni’iskeun Panas na ati.

Lembur singkur sisi gunung. Tempat ngancik nu gumati.
Someah nya’ah ka semah. Sepi titirah ati
Padusunan … Padepokan. Tempat kuring ni’is pikir.

Di lembur jauh nu singkur. Padusunan tempat kuring.
Teu aya aing – aingan. Gemah - ripah .. repeh - rapih
Ti’is dingin. .. Paripurna. Tebih ti hiri padengki.

Lembur tempat kuring matuh. Tempat ngancik nu sa’ati.
Sa’alesan … Sauyunan. Rame gawe…  Sepi pamrih.
Gotong – royong babarengan. Sabilulungan ngahiji.

Comments