Euis komariah – Kiceup Bentang (Lirik Lagu)


Euis komariah – Kiceup Bentang (Lirik Lagu) 

Awang – awang haritamah narawangan. Halimun nu kumalayang.
Lalangse ipis ngalangkang. Ting kariceup bentang – bentang narembongan.
Gumebyar pating barayay. Sungkan pa’anggang.
Tuh itu bentang nu nenggang. Ku kuring rek dicirian. Dunungan … rek dicirian.
Sampereun peuting isukan. Teuteup deudeuh mun pa’anggang.

Keterangan Album :
Album : Jamparing Langit
Genre : Degung.
Sinden : Euis Komariah.
Pirigan Gamelan : Jugala Group.
Pimpinan : Gugum Gumbira.
Produksi : Jugala Record.
Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Jamparing Langit
Tepis Wiring
2
Seunggah
Geter Panineungan
3
Jalir Jangji
Kiceup Bentang
4

Lengka – Lengko (Instrumental)Comments