Euis Komariah – Kinanti Kaum – Jembar Manah – Leuheung Leuheung (Lirik Lagu)


Euis Komariah – Kinanti Kaum – Jembar Manah – Leuheung Leuheung (Lirik Lagu) 

Euis Komariah – Kinanti Kaum (Lirik Lagu)
Abdi mah alim dikantun. Kamana ge seuja ngiring.
Tibatan abdi ditilar. Sok kajeun nemahan pati.
Hirup ge asa percuma. Pinasti hamo walagri.

Euis Komariah – Jembar Manah (Lirik Lagu)
Sok rajeun kameumeulangan mikiran diri pribadi.
Timana jeung rek kamana. Cenah hirup kudu hurip.
Waluya lahir batin. Mana nu bener nu palsu.
Hese neanganana. Sok inggis salah pahili.
Palangsiang 2x. Bener the ngan ceuk sorangan…. Ngan ceuk sorangan.

Asa jauh panineungan. Sepi kapiraga ati.
Ngumpul pinuh ku lamunan. Anu nyuat – nyuat pikir.
Teu weleh – weleh ka sewit. Tungtung na ngangurung balung.
Teu sangka atuh … teu sangka. Diri baris nandang peurih.
Cuang – cieung 2x. Tebih nu dipicinta.

Euis Komariah – Leuheung leuheung (Lirik Lagu)
Dasar keur nandang tunggara. Nasib teh tindik tumimplik.
Kitu lain… Kieu lain. Pinuh ku katugenahan.
Nete semplek nincak semplak. Sagala rupa sulaya
Rek weleh inggis ku bisi. Salempang bekas nyalahan.

Leheung mun ka Sukajadi . Ka Sindang Laya kumaha.
Leuheung – leuheung Lamun Jadi. Lamun Sulaya Kumaha.
Leuheung .. Leuheung mun Solasi. Lamun Cangkudu kumaha.
Leuheung lamun dipiasih. Lamun heug bendu kumaha.

Sakapeung nekad lah – lahan. Itung – itung nyoba diri.
Tapi teu weleh aringgis. Hate teh muringis deui.
Batan maju … anggur mundur. Salempang teu weleh nyayang.
Ngukuntit na ati batin. Antuk na ngabarung sinang.

Leuheung mun ka Katulampa. Mun ka Cikesik kumaha.
Leuheung – leuheung mun ditampa. Lamun ditampik kumaha
Leuheung – leuheung lamun Goyong. Mun pangasahan kumaha.
Leuheung – leuheung mun kaboyong. Nyalahan kedah kumaha.


Comments