Euis Komariah – Lampuyangan – Pegat Jodo – Tepung Munggaran (Lirik Lagu)


Euis Komariah – Lampuyangan – Pegat Jodo – Tepung Munggaran (Lirik Lagu) 

Euis Komariah – Lampuyangan (Lirik Lagu)
Beak taun … beak bulan. Ngantos – ngantos bagja diri.
Sugan tulus kapiboga. Rek waleh inggis kubisi.
Jadi pikir berang peuting. Mo poho Saumur – umur.
Kumaha piakaleunana supaya tereh ngajadi.
Gering nangtung mikiran bari ngantosan.

Euis Komariah – Pegat Jodo (Lirik Lagu)
Kaduhung dipake angkuh. Abdi diasih ku gusti … Dunungan. Asih ku gusti.
Sugan teh rek sayaktosna. Miasih ka diri abdi.
Teu nyana kieu tungtungna 2x .. Gandrung.
Bati ngenes … Pikir abdi.

Euis – Tepung Munggaran (Lirik Lagu).
Deudeuh teuing mangsa lawas. Bongan nambahan kagagas.
Basa kuring hebel ngangkleung na aweuhan. Seah na ca’ah wangunan.
Mun patepung geuning jeung kembang nu peuting sengit.
Moal poho da puguh hate geus ngait. Perbawana geuning hate nyantel tetep montel.
Nyambuang na ka kuring anu tunggara.

Harita diri nya lempang. Basa patuker katinenung.
Jeung manehna nyanggredkeun jangji pasini.
Perlambang tepung munggaran. Boa ngembing gening.
Sungkawa salalawasna. Boa teuing dosa the enggeus rambatan.
Duh ka saha geuning kuring teh kudu nyorakeun.
Kayakinan sorangan nu ngalampahan.

Hayang nyingkah kanu anggang. Ka lembur di suku gunung.
Rek nitipkeun sakadar diri sakujur. Ti barang tepung munggaran.
Pileuleuyan geuning jeung kembang nu peuting seungit.
Sugan mekar dina taman ati kuring. Ngadalinding geuning sungkeman tunjung kadeudeuh.
Pileuleuyan patepung anu munggaran.


Comments