Euis Komariah – Lara Lara (Lirik Lagu)


Euis Komariah – Lara Lara (Lirik Lagu) 

                                                        
Tengah peuting jemplang – jempling. Alam lir nu alum muyung.
Bulan siga nu mundungan. Hoream embung nembongan.
Angin peuting ngahiliwir. Nebak kana dangdaunan.
Duh … Oyag siga anu lungse. Kekembangan milu cape.  Duh …

Kiwari kuring ngalangkang. Ngan sasemet ieu bae.
Teu guna mun papanjangan. Wungkul ngarurudet hate.
Pasini nu geus kaliwat. Najan kuring geus dipikat.
Rek ngawula nu satia. Ka anjeun tanda mibela.

Boro dipuja – dipunjung. Diaping berang jeung peuting.
Ahir na mah engkang nyombong. Baranang tur murang – maring.
Pileuleuyan urang pasti. Paturay sarta pa’anggang.
Nempuh jalan masing – masing. Pisah nu mo tepang deui.

Keterangan Album :
Genre : Ketuk Tilu Jaipongan
Album : Bajing Luncat.
Sinden : Euis Komariah.
Juru Alok : Samin Batu.
Kendang : Suwanda.
Pirigan Gamelan : Dewi Pramanik.
Produksi : Jugala Record.
Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Bajing Luncat
Nyungsi Pasini
2
Kapelet Nyi Ronggeng
Pasini Dina impian
3
Ucing – Ucingan
Leungiteun Kakasih
4
Lara - Lara
Rancag


Comments