Euis Komariah – Layar Putri - Candra Wulan - Ngabungbang (Lirik Lagu)


Euis Komariah – Layar Putri - Candra Wulan - Ngabungbang (Lirik Lagu) 

Euis Komariah – Layar Putri (Lirik Lagu)
Bandung dilingkung gunung ….
Ungkut 2x ting arungkut. Caladi ngentrokan kai.
Sada ngentrokan lawang. Heulang geuri sada ceurik.
Midangdam sada nyalukan. Dunungan geura jol sumping.

Leupat Abdi teh naon. Dina cai ca’ah tarik.
Duka Dimana nyangsang na. Dibuntang – banting ku cai.
Neumbakkeun Darajat awak. Sugan bae hanjat deui.

Euis Komariah – Candra Wulan (Lirik Lagu)
Candra Wulan nuju beundu. Bendu turunan ti ibu.
Bantahan pusaka rama. Goreng adat ti bubudak.
Beuit ngala Ti keur leutik.
Nyucruk 2x Cihaliwung. Mapay2x Cipandawa.

Pangrawung bangun garang. Boga mungpang dina tarang
Pangararuh jelema bedang. Ambeuk na sakulit bawang.
Lamun anggang pada datang. Lamun deukeut pada sieun.
Sieun beakeun keur deukeut.
Bandung neulah kota kembang …. 

Euis Komariah – Ngabungbang (Lirik Lagu)
Tengah peuting .. Mejehna keur jemplang – jempling.
Sora suling ting puriding. Nyanding rasa ngahariring.
Kacipta dina lamunan. Lir nu jauh panineungan.
Gelak – gelik sada ceurik. Midangdam bari sasambat.

Pikasediheun dunungan ku harianeun.
Maneh na keur Geugeut Pageuh. Maneuh muserkeun kadeudeuh.
Tresna asih ngahariring. Ditepakeun kana suling.
Laguna di ayung ambing. Nu nyaksian indung peuting.
Keterangan Album :
Tembang Sunda Cianjuran.
Album : Sulanjana.
Sinden : Euis Komariah.
Pimpinan : Gugum Gumbira.
Produksi : Asmara record.
Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Mangu Mangu – Pileuleuyan
Gawil – Sari Kaya -
2
Layar Putri – Candra Wulan - Ngabungbang
Mapaler Hate – Eros - Leungiteun
3
Pager Ageng - Senggot
Ceurik rahwana – Cinta wa’as - Tumarima


Comments