Euis Komariah – Mangu Mangu - Pileuleuyan (Lirik Lagu)


Euis Komariah – Mangu Mangu - Pileuleuyan (Lirik Lagu) 

Euis Komariah – Mangu Mangu (Lirik Lagu)
Bandung heurin ku Tangtung ….Geuningan.  

Abdi mo weleh neneda ka gusti nu maha suci.
Sugan bae tineukanan. Nu dilamun siang weungi.
Laksana nu dipiati. Piraku heunteu dikabul.
Gusti … na naon wagelanana. Miwelas kadiri abdi…. geuning
Abdi ampun …  Abdi ampun … Teu kiat nandanganana

Hayang ceurik jeujeuritan. Sing tarik maratan langit.
Ku laku lampah sorangan. Sok hayang nu lain - lain.
Sakapeung abdi sok mikir. Hoyong gaduh elmu ngapung… ngapung
Sing Pengkuh Tangtuna beunang dijingjing diguwang – gawing. …Geuning
Rek diteundeun 2x dina mega pangluhurna.

Gunung tampa tutugan ….Geuning.

Euis Komariah – Pileuleuyan (Lirik Lagu)
Basa kuring tepung lawung. Paturay tineung Harita.
Dumeh kuring cunduk waktu. Kudu ninggalkeun maneh na.
Imut na keur waktu tepung. Panungtungan malar bingung.
Maneh na gugupay. Gupay kelar pileuleuyan.

Kuring pamit seja jurit. Seja bela lemah cai.
Teu sungkan pedah rek anggang. Pikir hamo kumarembing.
Pasini memeh paturay. Panungtungan bahan Liwung.
Manehna ngajanteng. Nganteur tineung panuntungan.

Keterangan Album :
Tembang Sunda Cianjuran.
Album : Sulanjana.
Sinden : Euis Komariah.
Pimpinan : Gugum Gumbira.
Produksi : Asmara record.
Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Mangu Mangu – Pileuleuyan
Gawil – Sari Kaya -
2
Layar Putri – Candra Wulan - Ngabungbang
Mapaler Hate – Eros - Leungiteun
3
Pager Ageng - Senggot
Ceurik rahwana – Cinta wa’as - Tumarima


Comments