Euis Komariah – Mapaler Hate – Eros – Leungiteun (Lirik Lagu)


Euis Komariah – Mapaler Hate – Eros – Leungiteun (Lirik Lagu) 

Euis Komariah – Mapaler Hate (Lirik Lagu)
Tangkal pacing sisi gawir. Ngajar lebah tanjakan… lebah tanjakan.
Dirawel heunteu ka toel. Bongan oyag ka anginan.
Dikeceng Nincakan bala. Ambalan pentaseun haur.
Teu kadongkang - dongkang acan…. Da dongkang acan.

Sakapeung sok jadi pikir. Cacakan tepang dadakan .. Tepang dadakan.
Hate hese rek mapaler. Bongan sok hoyong nepangan.
Hanjakal loba rintangan. Nu puguh ngan bati paur.
Sieun heunteu kalayanan .. da kalayanan.

Euis Komariah – Eros (Lirik Lagu)
Saleuheung raheut ku hinis saukur seseretan. Tapi lamun raheut hate.
Ampir abdi kawalahan. Lamun teu pageuh nyamuntang.
Kenging pitulung yang Agung. Boa – boa bibilasan.

Pikir ngait kumarembing. Tibelat kanu saurang.
Bati sedih dina hate. Raga anu ngajampana bugang.
Mikir kumaha petana. Sangkan tulus nu dimaksud. Laksana anu diseuja.


Euis Komariah –  Leungiteun (Lirik Lagu)
Kandaka kuncup daunna. Malati ligar barodas.
Urang peutik nu pang nyacasna. Nu pang nyacasna.
Kamana ngawurkeunana mawa asih. Keur anjeun nu anyar panggih.
Basa anjeun ditinggalkeun. Hate kuring nu tinggaleun.
Cipanon ngeclak meureun lengiteun … meureun lengiteun.

Demi deudeuh eunggeus maneh. Ninggalkeun kuring.
Ngalanglang nyawang kurungan. Samoja mangsana beukah.
Hanjakal matak sungkawa. Rintih angin nu ngadalinding. … Nu ngadalinding.
Leungit sari jeung mamanis. Tinggal wakca Wawangi jeung kacapangan.
Keterangan Album :
Tembang Sunda Cianjuran.
Album : Sulanjana.
Sinden : Euis Komariah.
Pimpinan : Gugum Gumbira.
Produksi : Asmara record.
Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Mangu Mangu – Pileuleuyan
Gawil – Sari Kaya -
2
Layar Putri – Candra Wulan - Ngabungbang
Mapaler Hate – Eros - Leungiteun
3
Pager Ageng - Senggot
Ceurik rahwana – Cinta wa’as - Tumarima


Comments