Euis Komariah – Nyungsi Pasini (Lirik Lagu)


Euis Komariah – Nyungsi Pasini (Lirik Lagu) 


Sada angin lumeungis. Ngupahan meulas - meulis.
Ka kuring nu lumeungis. Nyangka titis tulis.
Nalangsa wara’as. Matak leuwang kagagas.
Lalakon nu geus lawas. Lelewa ngadon ngaheulas.
Duh teungteuingeun taya pisan puntanganeun.
Hate nu geus dibikeun. Ahirna dipiceun.

Batin anu geus deukeut. Hate pageuh pageugeut.
Rasa pinuh kameumeut. Kari jangji paheut.
Palangsiang pudar. Inggris harepan buyar.
Bongan anggeun geus nilar. Ninggalkeun rasa kaheman.
Waktu rek indit. Bari hate na murilit.
Ngan ukur bisa pamit. Teu nyana rek leungit.

Lamun pajar balebat. Mere cahya sumirat.
Nandang hate nu berat. Asih nu rek pegat.
Mun anjeun keur ngalong. Bari bulan moncorong.
Gerentes mawa ngomong. Kuring nu hayang patembong.
Ku datang semah. Kukupu mawa pandita.
Rek nepikeun talatah. Hate nu marudah.
Keterangan Album :
Genre : Ketuk Tilu Jaipongan
Album : Bajing Luncat.
Sinden : Euis Komariah.
Juru Alok : Samin Batu.
Kendang : Suwanda.
Pirigan Gamelan : Dewi Pramanik.
Produksi : Jugala Record.
Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Bajing Luncat
Nyungsi Pasini
2
Kapelet Nyi Ronggeng
Pasini Dina impian
3
Ucing – Ucingan
Leungiteun Kakasih
4
Lara - Lara
Rancag
Comments