Euis Komariah – Pager Ageng – Senggot - Mangu Mangu (Lirik Lagu)


Euis Komariah – Pager Ageng – Senggot - Mangu Mangu (Lirik Lagu) 

Euis Komariah – Pager Ageng (Lirik Lagu)
Gunung Diciptakeun ceurik. Ringsik - rangsak.
Bangun dumareuda. Badan Rek gering hate.
Tetela pisan kitu. Nu hurung Sinar na manis
Misbah matak kagagas. Sataun mo lipur.
Purwa nu jadi lantaran. Balahi teh
Ngahudangkeun gering pikir. Tan sah pisan matak bimbang.

Duh pangeran muga - muga tineumu diri abdi.
Mugia dibentenkeun jeung nu sanes. Abdi mah teuing ku ewoh.
Ari ras ku nasib diri. Hayang ceurik sing bedas.
Nyaba Sing jauh. Nu tos lami ngambah mega.
Da cicing ge dirungsing ku abdi gusti. Di enteupan kabimbangan.

Euis Komariah – Senggot (Lirik Lagu)
Daek soteh geuning da ka Sayati. Ngarah jalan duh da ka Soreang.
Daek soteh 2x mun ka gusti. Kanu sanes mah teu hayang. Abdi teu hayang.
Sanajan mah geuning aya talina. Racara duh Jeung areuyna.
Sanajan mah dunungan aya gantina. Moal cara jeung anjeun na. Da jeung anjeunna.

Daun manggu geuning. Daun gedang.
Daun cabe duh menang nyobek.
Unggal minggu. Unggal minggu abdi teang.
Unggal poe bisi cape. Da bisi cape.

Euis Komariah – Mangu Mangu (Lirik Lagu)
Bandung heurin ku tangtung ….

Abdi mo weleh neneda ka gusti nu maha suci.
Sugan bae tineukanan. Nu dilamun siang weungi.
Laksana nu dipiati. Piraku heunteu dikabul.
Gusti … na naon wagelanana. Miwelas kadiri abdi…. Geuning.
Abdi ampun …  Abdi ampun … Teu kiat nandanganana

Hayang ceurik jeujeuritan. Sing tarik maratan langit.
Ku laku lampah sorangan. Sok hayang nu lain lain.
Sakapeung abdi sok mikir. Hoyong gaduh elmu ngapung…. Ngapung
Sing pengkuh .. Tangtuna beunang dijingjing diguwang – gawing. …Geuning
Rek diteundeun 2x dina mega pangluhurna.  

Keterangan Album :
Tembang Sunda Cianjuran.
Album : Sulanjana.
Sinden : Euis Komariah.
Pimpinan : Gugum Gumbira.
Produksi : Asmara record.
Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Mangu Mangu – Pileuleuyan
Gawil – Sari Kaya -
2
Layar Putri – Candra Wulan - Ngabungbang
Mapaler Hate – Eros - Leungiteun
3
Pager Ageng - Senggot
Ceurik rahwana – Cinta wa’as - Tumarima


Comments