Euis Komariah – Panca Niti – Bimbang Rasa – Rumingkang (Lirik Lagu)


Euis Komariah – Panca Niti – Bimbang Rasa – Rumingkang (Lirik Lagu) 

Euis Komariah – Panca Niti (Lirik Lagu)
Wa’as ninggal pacampur jeung sedih. Gunung - gunung kabeh narembongan.
Gunung Pangrango ngadago. Bangun nu diharudum.
Ngantosan nu tacan sumping. Nyirik dumeh na ditilar semu alum Muyung.
Muyung – muyung ngan purungan. Ngan dijieun pangrango.
Cicireun nagri dayeuh pajajaran.

Euis Komariah – Bimbang Rasa (Lirik Lagu)
Sakapeung mah sok nanya kadiri. Tapi weleh teu aya walonan.
Antuk na ngahuleng bae. Na kedah kumaha atuh.
Ieu hate teu daek ti’is. Anggur nambah lamunan.
Matak juwet wungkul. Na bade iraha tea … Bibilasan.
Nyampurnakeun kana pikir. Ngicalkeun bimbang na rasa.

Euis Komariah – Rumingkang (Lirik Lagu)
Sakiceup teuteup kadeudeuh. Asih taya nu di pamrih.
Najan anggang tong hariwang. Anjeun mah teu kudu melang.
Hayang tepung ti memeh jung. Bongan hate kapidangdung.

Ngarakacak lir ngoceak … deuh. Najan kuring keur tunggara.
Anjeun tong milu nalangsa … Milu nalangsa.
Seah na ca’ah walungan. Hebel ngampleng na aweuhan.

Saukur teuteup kadeudeuh. Handeu’eul sakeret tineung.
Lalungse Liwung laleuwang. Kumelendang … Kumalayang.
Sungkan mangsa rek pa’anggang. Anggangna tina harepan.

Hade na can kungsi jiung … deuh. Kuring sering sedih kingkin.
Nanging tetep mikaeling … Mikaeling.
Panglipur jangji pasini. Gumati rek bela pati.

Comments