Euis Komariah – Tepis Wiring (Lirik Lagu)


Euis Komariah – Tepis Wiring (Lirik Lagu) 

Dina mangsa matak wa’as. Angin leuleur ngahiliwir.
Sumeudeung hade poena. Langit lenglang bareresih.
Kuring ngalantung dipayun. Seug ninggalan peupeulakan.
Kembang na melebeur sengit. Kakara pisan barekah.

Matak resep katinggalna. Kembang ngaberes ngabaris.
Jeung warna – warni rupina. Sengitna pon kitu deui.
Taneuh beureum narik ati. Nu paul matak kayungyun.
Anu bodas matak wa’as. Ciri wanci ning beresih.
Keterangan Album :
Album : Jamparing Langit
Genre : Degung.
Sinden : Euis Komariah.
Pirigan Gamelan : Jugala Group.
Pimpinan : Gugum Gumbira.
Produksi : Jugala Record.
Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Jamparing Langit
Tepis Wiring
2
Seunggah
Geter Panineungan
3
Jalir Jangji
Kiceup Bentang
4

Lengka – Lengko (Instrumental)Comments