Euis Komariah – Ucing Ucingan (Lirik Lagu)


Euis Komariah – Ucing Ucingan (Lirik Lagu) 


Yu .. Ucing – ucingan. Ucing belang los ka para.
Hayu urang ulin – ulinan. Lamun melang abdi bawa.
Yu .. Ucing – ucingan. Buntut beulang warna tilu.
Hayu urang ulin – ulinan. Pami melang abdi milu.

Ucing – ucingan … Tong nyumput di kebon kina.
Ayeuna Silih elingan. Hirup tinangtu lugina.
Ucing – ucingan … Mun lega dilemah gantung.
Mun resep silih elingan. Malar ka bawa teu puguh.

Calincing Jalan Ka Lembang. Ka Lembang ka Sukamaju.
Kaduhung abdi kagembang. Kagembang kunu can tangtu.
Titiran diluhur gunung. Japati sisi basisir.
Pipikiran langkung bingung. Nya ati nu mangsar – mingsir.  

Yu .. Ucing – ucingan. Ucing belang ucing hideung.
Hayu silih elingan. Hate meulang jadi Nineung.
Ucing – ucingan. Ti berang mah geuning usum halodo.
Mun resep silih elingan. Moal benang di bobodo.

Mending ucing – ucingan. Nyumput na sisi pancuran.
Mending oge silih elingan. Sangkan teu katalanjuran.
Ucing – ucingan. Kalebeut na ……
Mending ge silih elingan. ……

Buleng deui 2x. Ayakan dikapipirkeun.
Huleung deui 2x. Mikiran bebene deungeun.
Jauh jalan kapancuran. Ngala iwung ka Cimindi.
Mun Jalan katalanjuran. Kaduhungna sok pandeuri.

Keterangan Album :
Genre : Ketuk Tilu Jaipongan
Album : Bajing Luncat.
Sinden : Euis Komariah.
Juru Alok : Samin Batu.
Kendang : Suwanda.
Pirigan Gamelan : Dewi Pramanik.
Produksi : Jugala Record.
Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Bajing Luncat
Nyungsi Pasini
2
Kapelet Nyi Ronggeng
Pasini Dina impian
3
Ucing – Ucingan
Leungiteun Kakasih
4
Lara - Lara
Rancag
Comments