Ida Rosida - Guntur Galunggung (Lirik Lagu)


Ida Rosida - Guntur Galunggung (Lirik Lagu) 

Imah nukangeun cikunir. Dihareupna jalan ka galunggung.
Hasil rikrik itikurih. Tepung kaya mang maman reujeung bi warsih.
Imah leutik campeureunik. Aduh manis rejeng warna gunung.
Biru saheab pulasna. Harita mah pager na can dipantoan.

Ceuk Bi Warsih ka Mang Maman,
“Pageur teh geura pantoan. Pantona besi purintil. Eunya kawas papaes patil”.
Ceuk Mang Maman ka Bi Warsih,
“Besi purintil sing rapih katukang las pesenna. Enya isuk urang ka kota”.
Ceuk Bi Warsih Ka Mang Maman,
“Alus na ulang kapalang. Purintil niru aksara. Enya M jeung O heug direka”.
Ceuk Mang Maman Ka Bi Warsih,
“Leuh patupang tindih. Dua aksara gambaran. Enya ngaran urang dua’an”.

Saruka bungah harita. Asa boga pikiran luar biasa.
Peuting na kabawa impi. Cenah pangantenan deui.
Indit ka kota isuk na. Arek pasang panto tralis nu dicipta.
Dua aksara mimiti. Ngaran maraneh na tadi.

Gusti anu maha weunang. Nu kagungan bumi alam
Gusti anu maha agung. Anu kagungan Galunggung.
Deudeuh teuing Mang Maman reu jeung Bi Warsih.
Diburuan panto besi lambang asih.Teu kaburu diterapkeun sabab gunung bitu manten.
Deudeuh teuing imah kakubur lahar. Ngan suhunan nu tembong manjang ngalungsar.
Dimana geusan cicing. Ngahareuruk sedih kingkin.

Basa maraneh na kapaksa duh. Transmigrasi ka Sumatra.
Panto tralis karek anggeus. Dicokot di tukang elas.
Bi Warsih neuteup ngaheulas. Heg Di panggul ku Mang maman.
Ngeluk sajeroning lempang.
Na iraha di pasangna duh. Panto tralis di Sumatra.
Lain dilebak Galunggung. Lain di sisi Cikunir. Jauh pentasen sumpitan.
Pileuleuyan duh Pasundan. Tepung deui na impian.

Keterangan Album :
Genre : Kacapian
Album : Guntur Galunggung.
Juru Sekar / Sinden : Ida Rosida, Iyan Arliyani, Tajudin Nirwan, dkk.
Pimpinan : Mang Koko.
Pirigan Gamelan : Kliningan Ganda Mekar.
Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Neangan
Ngatrok
2
Guntur Galunggung
Mangle
3
Bulan Dagoan
Sumpah Suci
4
Wengi Enjing Tepang Deui
Mulang


Comments