Ida Widawati dan Barman Sahyana – Dangdanggula Sempalan - Arum Kalbu – Arum Bandung (Lirik Lagu)


Ida Widawati dan Barman Sahyana –  Dangdanggula Sempalan - Arum Kalbu – Arum Bandung (Lirik Lagu) 


Ida Widawati – Dangdanggula Sempalan (Lirik Lagu)
Mega beureum dijieun na geus burit ….  Ngalanglayung.
Panas pipikiran. Cikur jangkung jahe koneng.
Naha teu palay tepung. Sok inggis ngabenying leutik.
Ari emut cipanonan. Gedong tengah laut.
Ulah kapalang nya bela. Paripaos gunting pameulahan gambir.
Kacipta salalamina. 

Barman Sahyana – Arum Kalbu (Lirik Lagu)
Abdi mah alim dikantun. Kamana ge seja ngiring.
Ti batan abdi ditilar. Sok kajeun nemahan pati.
Hirup ge asa percuma. Pinasti hamo walagri.

Ida Widawati – Arum Bandung (Lirik Lagu)
Deudeuh teuing nu geulis nyi arum Bandung.
Hayang midang rek mintonkeun ka endahan.
Arum bandung nu luis terus ngaluis.
Kapileuir ngaluis terus ngaleos.
Rek mintonkeun nu geulis bawa ngajadi.  
Hayang tembong pogot melong. Ulah dirongrong direwong.

Arum bandung geulis na estu ka wangi.
Kawentar kamana - mana. Dititineung sabihari.

Deudeuh teuing nyi arum bandung nu urang.
Hayang midang teuteupen nu kumalendang.
Lain reu’eus kanu geulis nyai arum.
Tapi deudeuh nu geulis sabadarana.
Hayu atuh nyi arum bandung nu urang.
Urang pada ngamumule. Diriksa dihade – hade.

Arum bandung keur geulis matak kayungyun.
Kiwari keur nganti – nganti. Hayang midang sabihari.

Keterangan Album :
Genre : Cianjuran.
Album ; Bintang Panyutran.
Sinden / Juru Mamaos : Ida Widawati dan Barman Sahyana.
Pimpinan : Barman Sahyana Bsc.
Produksi : Asmara Record.
Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Bibilasan – Malih Warni – Pameuseuhan – Luluasan.
Dangganggula Panca niti – Asmarandana Panca niti  – Bentang panyutran
2
Pangrerehan – kodok Ijo – Paksi Tuwung
Sumedang Kapati pati – Talatah
3
Dangdanggula Sempalan – Arum Kalbu – Arum Bandung
Pangasahan – Dangdanggula Madenda - Sasambat


Comments