Ida Widawati dan Barman Sahyana – Bibilasan – Malih Warni - Pameuseuhan – Luluasan (Lirik Lagu)


Ida Widawati dan Barman Sahyana – Bibilasan – Malih Warni - Pameuseuhan – Luluasan (Lirik Lagu) 


Ida Widawati – Bibilasan (Lirik Lagu)

Naha geugeut ngan sakolepat. Naha geuning heunteu lami.
Iraha .. atuh iraha. Anjeun arek sumping deui.
Kaduhung heunteu pasini. Kamana nya kedah nyusul.
Palangsiang rek luas. Boa - boa sumping deui.
Melang rempan 2x. Aringgis mun bibilasan.  

Barman Sahyana – Malih Warni (Lirik Lagu)
Anu ngancik dina sanubari. Pajajaran dina lelembutan.
Babon da sami lalakon. Tuturus nu mancuh.
Rambat taneuh anu paneuri. Taneuh Incu turunan.
Eling kana galur. Galuring bagala mangsa nu kiwari .
Nu jaga pada luminjing. Pang muga Pada jaya

Ida Widawati – Pameuseuhan (Lirik Lagu)
Sukur mun tulus ka batur. Balikanan ka sim abdi.
Abdi mah jalmi walurat. Teu gaduh keur meuli - meuli
Anggur nan ayeuna mah milari nu sanes deui.

Ida Widawati – Luluasan (Lirik Lagu)
Teu sangka bakal kieu temah na. Pasini geuning beut jalir.
Sugan teh moal salah subaya. Maneh na mo lanca linci.
Jiga enya rek sapikir. Bakal satia satuhu.
Bukti na mah maneh na ngolembar. Asih na geuning beut leungit.
Tega menggaskeun harepan. Jalir jangji luncat mulang.
Kuharianeun…

Mun nyana bakal kieu temah na. Moal teuing nyeungceum asih.
Teu sanggeum abdi nandanganana. Ari kedah gering pikir.
Tibatan nandang kapeurih. Disiksa Saumur – umur.
Kajeun abdi bade luluasan. Ikhlas bade miceun diri.
Kanu singkur suku gunung. Batan lara ka wisaya.
Disiksa deungeun ….

Keterangan Album :
Genre : Cianjuran.
Album ; Bintang Panyutran.
Sinden / Juru Mamaos : Ida Widawati dan Barman Sahyana.
Pimpinan : Barman Sahyana Bsc.
Produksi : Asmara Record.
Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Bibilasan – Malih Warni – Pameuseuhan – Luluasan.
Dangganggula Panca niti – Asmarandana Panca niti  – Bentang panyutran
2
Pangrerehan – kodok Ijo – Paksi Tuwung
Sumedang Kapati pati – Talatah
3
Dangdanggula Sempalan – Arum Kalbu – Arum Bandung
Pangasahan – Dangdanggula Madenda - Sasambat


Comments