Ida Widawati – Sumedang Kapati pati – Talatah (Lirik Lagu)


Ida Widawati – Sumedang Kapati pati – Talatah (Lirik Lagu) 


Ida Widawati - Sumedang Kapati  Pati (Lirik Lagu)

Abdi mah moal bosanan.  Rek satuhu kanu sahiji.
Mun tacan panggih tutup umur . Hate mo lanca linci.
Sugan bae aya takdir. Dikabulkeun kunu agung.
Aya kadar nu utama. Welas asih ka sim abdi.
Ku kituna abdi mo weuleh ngantosan.

Peuting ieu anu urang …. Deudeuh.  Keur urang ngayunkeun asih.
Kiceup bentang duh jungjunan. Lir kiceup anjeun sajati.
Kahayang mah duh angin pangnepikeun ieu lagu.
Galindeung rasa katresna…. Deudeuh.  Kacapi nu jadi saksi. Nu jadi saksi.
Kuring jangji 2x. Moal ingkah ti subaya.

Naha teu aya ras – rasan. Gamparan kadiri abdi. Kadiri abdi.
Anu sakieu abotna. Naha gampil teuing lali.
Boro mah maksad sim abdi. Seja sumujud mituhu.
Beut ahir kieu buktina. Duh diri tugenah teuing. Tugenang teuing.
Horeng nyeuri 2x. Ari nu sok boga hate.

Ida Widawati – Talatah (Lirik Lagu)

Duh bulan nu keur maturan. Tepikeun talatah kuring. … duh.
Kajungjunan dinu tebih. Bejakeun kuring teh melang.
Bongan indit teu amitan. Iraha rek pulang deui.
Neuteup bulan duh ku dua’an.

Duh bentang nu keur ngiceupan. Susugan anjeun awas. … duh
Jungjunan aya dimana. Bejakeun kuring the muyung.
Bongan asih anu kuring. Kabawa ku anu miyang.
Biasana ngoteap anjeun.

Duh angin nu ngahiliwir. Panggeuingkeun duh panutan.
Na keur naon atuh …. Deudeuh.
Na teu emut kanu anggang. Nu keur nganti anjeun datang.
Rek ngajak marengan tepang. Mapay lacak nu dua’an.
Keterangan Album :
Genre : Cianjuran.
Album ; Bintang Panyutran.
Sinden / Juru Mamaos : Ida Widawati dan Barman Sahyana.
Pimpinan : Barman Sahyana Bsc.
Produksi : Asmara Record.
Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Bibilasan – Malih Warni – Pameuseuhan – Luluasan.
Dangganggula Panca niti – Asmarandana Panca niti  – Bentang panyutran
2
Pangrerehan – kodok Ijo – Paksi Tuwung
Sumedang Kapati pati – Talatah
3
Dangdanggula Sempalan – Arum Kalbu – Arum Bandung
Pangasahan – Dangdanggula Madenda - Sasambat


Comments