Idjah Hadidjah – Bajidor Sohor (Lirik Lagu)


Idjah Hadidjah – Bajidor Sohor (Lirik Lagu) 

Kang Asep bajidor sohor. Loba duit hade pamor.
Ngibing na bari jeung loyor. Jiga oray luar – leor.
Rampayak gaya jawara. Katambih sae salira.
Lir satria sandiwara. Hanjakal teu kuat lila.

Enggal engkang bayar lagu na. Pan abdi cape neumbang na.
Sok lieur ngatur senggol na. Sok Eungap ngatur gaya na.
Cep Dedi Bajidor sohor. Gerak na rikat Suliwa.
Gaya na ngibing jaipongan. Ngangkang jiga yuyup kangkang.

Gurilap ngan sakolepat. Ngan saukur jiga kilat.
Jorelat si Bajing luncat. Ngincid na enjot – enjotan. 
Cep Hendra bajidor sohor. Mobil na Merci baheula.
Warna na hideung gondola. Rarawisan mani loba.

Nyetir na di pungkal pengkol. Kawas sinden seu’eur senggol.
Dikebutkeun diseotkeun. Teu sabar disakalikeun.
Enggal engkang bayar laguna. Pan abdi cape neumbang na.
Sok lieur ngatur senggol na. Sok eungap ngatur gaya na.

Keterangan Album :
Genre : Jaipongan
Album : Waleran Salira.
Sinden / Juru Kawih : Idjah Hadidjah
Juru Alok / Wira Swara : Mang Samin Batu
Kendang : Suwanda.
Pirigan Gamelan : Jugala Group.
Pimpinan : Gugum Gumbira.
Tarian : Ringkang Gumiwang
Produksi : Jugala Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Waleran Salira
Kabaya Bandung
2
Mega Sutra
Bajidor Sohor
3
Teuteup Nu Geugeut
Kapelet
4
Bayu - Bayu
Kulu Kulu BEM – Kulu Kulu GancangComments