Idjah Hadidjah – Di Taman Endah (Lirik Lagu)


Idjah Hadidjah – Di Taman Endah (Lirik Lagu) 


Di patamanan nu endah. Kembang keur meujeuhna mayang
Kembang Malati Ermawan. Kembang Eros jeung Dahlia.
Seungit na angin – anginan. Nyambuang sapakarangan.
Matak betah nu keur midang. Ngageulis geus meunang dangdan.

Mejehna sariak layung. Panonpoe tunggang Gunung.
Awor jeung sinar na layung. Matak sedih nu keur gandrung.
Lamun geus mangsana peuting. Taman endah sepi jempling.
Hawar – hawar ngahariring. Dipirig ku kacapi suling.


Keterangan Album :
Genre : Jaipongan.
Album : Napsu.
Sinden / Juru Kawih : Idjah Hadidjah.
Kendang : Namin.
Wira Swara : Dadi leor.
Pirigan Gamelan : Juhara Group.
Produksi : JHR Group.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Napsu
Di Taman Endah
2
Peugat Kasono
Padagang Leutik
3
Harewos Hate
Sari Kencana
4
Leungiteun Kakasih
Sumber Sari


Comments