Idjah Hadidjah – Leungiteun Kakasih (Lirik Lagu)


Idjah Hadidjah – Leungiteun Kakasih (Lirik Lagu) 


Mindeung ngaruhung balung. Pikir heunteu kendat muyung.
Cicing dina bangbarung. Ngahaleuang lagu Liwung.
Nganteung dina lamunan. Nyungsi ati geus leungiteun.
Harita geus dipiceun. Bongan na dipeutik deungeun.

Kiwari keur nganti – nganti. Malati nu kapiati
Rasa leungit endah sari. Kamana neang keur ganti.
Mun pareng nanya ka bulan. Sok kadang ngalelewa’an.
Naha anjeun teu nulungan. Aduh … kuteungteuingeun.

Jauh kasintung kalapa. Ngan kari menggaranana … jungjunan.
Kasaha kuring nya nanya. Neupikeun nu ka carita.


Keterangan Album :
Genre : Jaipongan.
Album : Napsu.
Sinden / Juru Kawih : Idjah Hadidjah.
Kendang : Namin.
Wira Swara : Dadi leor.
Pirigan Gamelan : Juhara Group.
Produksi : JHR Group.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Napsu
Di Taman Endah
2
Peugat Kasono
Padagang Leutik
3
Harewos Hate
Sari Kencana
4
Leungiteun Kakasih
Sumber Sari


Comments