Idjah Hadidjah – Peugat Kasono (Lirik Lagu)


Idjah Hadidjah – Peugat Kasono (Lirik Lagu) 


Lir jamparing peugat tali. Gondewa leupas panah na.
Kabur nyeumprung ngawang – ngawang. Teu aya tapak – tapak na.
Lir hate nu direrejet. Lir bayah nu disasa’ak.
Putusna rasa jajantung. Pegat na tilam kasono.

Ku teu sangka asih teh pegat di jalan.
Teu nyana boga sono jeung maneh na. (Teu Nyana peugat kasono)
Batin teu weleh sasambat. Ka jungjunan nu ngantunkeun.
Alam dunya asa sepi. Paturay jeung Buah hate (Buah Ati).

Keterangan Album :
Genre : Jaipongan.
Album : Napsu.
Sinden / Juru Kawih : Idjah Hadidjah.
Kendang : Namin.
Wira Swara : Dadi leor.
Pirigan Gamelan : Juhara Group.
Produksi : JHR Group.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Napsu
Di Taman Endah
2
Peugat Kasono
Padagang Leutik
3
Harewos Hate
Sari Kencana
4
Leungiteun Kakasih
Sumber Sari


Comments