Idjah Hadidjah – Renggong Gancang (Lirik Lagu)


Idjah Hadidjah – Renggong Gancang (Lirik Lagu) 


Kincir ngait suka ngaregang. Kunaon teu dibenerkeun.
Pikir ngait ka saurang. Ku naon teu dijadikeun.
Nyieun cipati jeung ageur. Ngala cai dina busa.
Mugi gusti keursa mageur. Ka sakum na manusa.

Sereh sabengkeut di jalan. Diteang kantun bale na.
Urut sagulung sagalang. Ayeuna kantun nyeuri na.
Kaduhung ayun – ayunan. Meuyeum ganas sok dikeu’eum.
Kaduhung abdi rayungan. dipapanas dipeupeurih.

Nu raos buah katapang. Hanjakal ngan kantun hiji.
Sanaos raga pa’anggang. Asal ulah jalir jangji.
Ragi sabeulah di banjar. Direumeukeun dua nana.
Mugi gusti ngaganjar. Nyalameutkeun sadaya.

Manuk hibeur dina eurih. Kasintung nyayang direuma.

Keterangan Album :
Genre : Jaipongan
Album : Seunggah.
Sinden / Juru Kawih : Idjah Hadidjah
Juru Alok / Wira Swara : Samin Batu / Seuhah
Kendang : Suwanda.
Rebab : Ujang Aloha
Pirigan Gamelan : Jugala Group.
Pimpinan : Gugum Gumbira.
Produksi : Jugala Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Seunggah
Tawis Soca
2
Daun Tuhur
Tarate
3
Iraha
Karang Nunggal
4
Renggong Gancang
GenduComments