Idjah Hadidjah – Sari Kancana (Lirik Lagu)


Idjah Hadidjah – Sari Kancana (Lirik Lagu) 


Ngagebur cahya na mancur. Nya’angan sabudeureun.
Tinggurilap harurung. Katingal matak ku nyari
Da puguh cahya kancana. Nu nyawang bati kataji.

Kataji kunu ngagebur. Mana ngempur mancar.
Olohok teu cumarita. Bari muji endah asri.
Kana damelan yang widi. Manusa mo bisa nyanding.

Loba oge anu niru. Ngeunteu ceples jeung nu asli.
Boh sari na boh harga na. Jauh ti tanah ka langit.
Hese nyarua’anana. Nandakeun apan nu gusti.

Karajaan Singasari. Aya na di Jawa Timur.
Jalma nu sok ngaji diri. Hirup na tara takabur.
Lamun anggang sok tibelat. Suka teuing mun ngahiji.
Ti batan pegat duriat. Suka di pegat ku pati

Cikuray gunung Cikuray. Tempat mojang geulis.
Mun Paturay. Mun paturay abdi nangis.

Keterangan Album :
Genre : Jaipongan.
Album : Napsu.
Sinden / Juru Kawih : Idjah Hadidjah.
Kendang : Namin.
Wira Swara : Dadi leor.
Pirigan Gamelan : Juhara Group.
Produksi : JHR Group.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Napsu
Di Taman Endah
2
Peugat Kasono
Padagang Leutik
3
Harewos Hate
Sari Kencana
4
Leungiteun Kakasih
Sumber Sari


Comments