Idjah Hadidjah – Teuteup Nu Geugeut (Lirik Lagu)


Idjah Hadidjah – Teuteup Nu Geugeut (Lirik Lagu) 

Mangsana bulan cahaya gumebyar ca’ang.
Teuteup nu geugeut patepung dina impian.
Bentang baranang panutan nu keur nembongan.
Ngiceupan tawis asmara munggaran. 

Kabungah hate paseulang sareng kameulang.
Inggis kubisi jiga ngajadi panghalang.
Cahaya hilang nandangan kaprihatinan.
Lah… Palias Paturay sareung Jungjunan.

Keterangan Album :
Genre : Jaipongan
Album : Waleran Salira.
Sinden / Juru Kawih : Idjah Hadidjah
Juru Alok / Wira Swara : Mang Samin Batu
Kendang : Suwanda.
Pirigan Gamelan : Jugala Group.
Pimpinan : Gugum Gumbira.
Tarian : Ringkang Gumiwang
Produksi : Jugala Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Waleran Salira
Kabaya Bandung
2
Mega Sutra
Bajidor Sohor
3
Teuteup Nu Geugeut
Kapelet
4
Bayu - Bayu
Kulu Kulu BEM – Kulu Kulu Gancang


Comments