Itoh Masyitoh – Ambon Sorangan (Lirik Lagu)


Itoh Masyitoh – Ambon Sorangan (Lirik Lagu) 


Diteuteup teu daek deukeut. Kapan pasini geus paheut.
Jangji silih pikageugeut. Dapon layeut lambat - lambut.
Tapi tepung ukur imut. Teu benang dipikameumeut.
Siga nu udar duriat. Tapi pikir teuteup ngait.

Ulah waka luluasan. Jiga nu putus hareupan.
Najan teuteup dilamehan. Geuning kalah ngajauhan.
Miheman nu teu karuhan. Ngolembar teu ngalayanan.
Jangji silih pikahemanan. Timbul na ambon sorangan.

Keterangan Album :
Genre : Jaipongan.
Album :  Pesta Jaipong Volume 1
Sinden / Juru Kawih : Aan Darwati dan Itoh Masyitoh.
Wira Swara / Alok : Iin Subarjah.
Kendang : Ujang Dayat.
Rebab : Suwarta.
Pirigan Gamelan : Rineka Gaya.
Pimpinan : A Chalim.
Produksi : Dian Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Kembang Gadung
Lambeuy Ipis
2
Ambon Sorangan
Tokecang
3

Weungi Munggaran
4

Rumpu Rampa
5

Ulah Kitu AhComments