Itoh Masyitoh – Cahya Sumirat - Banjaran (Lirik Lagu)


Itoh Masyitoh – Cahya Sumirat - Banjaran (Lirik Lagu) 


Paingan atuh paingan. Teu tebih disangka hate.
Gusti kagungan panyawat. Panyawat nu langkung lanti.
Teu kaop lepat saetik. Gusti babarian bendu
Sarupi pundut lantaran. Hoyong pirak sareng abdi.
Mun kitu mah gusti teh ngaraos hina.

Panonpoe tunggang gunung. Sinar layung ngenclong kuning emas.
Gumilang kunang – kunangan. Gumeuling lir menang ngembing.
Awang – awang … duh narawangan. Lenglang taya aling.
Kuwung – kuwung nu melengkung. Gumilang gumendung sari … jungjunan.
Mani kembat kumelang. Ngancik dina cahya manis. Kawas lalangse puri apsari.

Itoh Masyitoh – Banjaran (Lirik Lagu).
Kanu jauh sok tibelat. Suka teuing lamun panggih.
Ti batan pegat duriat. Suka dibeli ku pati.
Sanes hideung ku bajuna. Hideung ge ku calanana.
Sanes nineung ku lucu na. Nineung ge da kubelana.

Keterangan Album :
Genre : Jaipongan
Album : Naon Margina
Juru Kawih / Sinden : Itoh Masyitoh.
Wira Swara / Alok : Iin Subardjah
Kendang : Koko Wahyudin
Pirigan Gamelan : Rineka Swara.
Pimpinan : Takrim dan Djai
Produksi : Dian Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Naon Margina
Cahaya Sumirat – Banjaran
2
Malati Dina Imut na
Imut Sapasi
3
Bulan Ngeunteung
Layung Kamari
4
Cipanon Ngeumbeung
Bibit Asih


Comments