Iyong – Alun Alun Bandung (Lirik Lagu)


Iyong – Alun Alun Bandung (Lirik Lagu) 


Di Alun – Alun Bandung. Jalma teu suwung – suwung.
Ngadon Ulin ngalangtung. Cenah ngubaran bingung.
Taman nu endah di jero kota. Tempat ni’is rekreasi jalma rea.

Di alun – Alun Bandung. Nyatet sajarah Bangsa.
Pangagung ngempung lawung. Asia rejeng Afrika

Keterangan Album :
Genre : Calung Jaipong.
Album : Dodol Kacang.
Sinden / Juru Kawih : Neneng Yetty Syarifah dan Iyong.
Pirigan Gamelan : Rumiang Group.
Pimpinan : Dadan Suwandana.
Arransemen : U Kusmana.
Produksi : Sonjaya Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Dodol Kacang
Alun – Alun Bandung
2
Hanas Karep Ngadagoan
Mojang Kameulang
3
Can Kasorang
Peuting Nu Mana
4
Sieun Katanya’an
NgoloComments