Nyai Sumiati – Nyungsi Pasini (Lirik Lagu)


Nyai Sumiati – Nyungsi Pasini (Lirik Lagu) 


Sada angin lumeungis. Ngupahan meulas - meulis.
Ka kuring nu lumeungis. Nyangka titis tulis.
Nalangsa wara’as. Matak leuwang kagagas.
Lalakon nu geus lawas. Lelewa ngadon mupuas.
Duh teungteuingeun taya geusan puntanganeun.
Hate nu geus dibikeun. Ahirna dipiceun.

Batin anu geus deukeut. Hate deudeuh pageugeut.
Rasa pinuh kameumeut. Kari jangji paheut.
Palangsiang pudar. Inggris harepan buyar.
Bongan anggeun geus nilar. Ninggalkeun rasa kaheman.
Waktu rek indit. Bari hate na murilit.
Ngan ukur bisa pamit. Teu nyana rek leungit.

Lamun pajar balebat. Mere cahya sumirat.
Nandang hate nu berat. Asih nu rek pegat.
Mun anjeun keur ngalong. Bari bulan moncorong.
Gerentes mawa ngomong. Kuring nu hayang patembong.
Ku datang semah. Kukupu mawa pandita.
Rek nepikeun talatah. Hate nu marudah.

Keterangan Album :
Genre : Jaipongan.
Sinden / Juru Kawih : Nyai Sumiati.
Juru Alok / Wira Swara : Mang Kaji.
Juru Kendang : Ujang Bey.
Pirigan Gamelan : Karawang Group.
Pimpinan : M. A. Dimyati.
Produksi : MTR Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Manuk Abdi
Pucuk Awi
2
Tukang Minyak
Nyi Randa
3
Kueh Baskom
Banjaran
4
Tukang Jamu
Nyungsi Pasini
5
Lalaki
Leungiteun KakasihComments