Tetty Ruchiat – Pikir Kuring (Lirik Lagu)


Tetty Ruchiat – Pikir Kuring (Lirik Lagu) 


Aduh ieu pikir kuring. Teu sangka kieu jadina.
Dina hate samagaha. Anjeun nu geus luluasan.
Baheula mere harepan. Ngajak hirup babarengan.
Kuring anu nganti pisan. Tapi anjeun luncat mulang.

Jadi pikir kuring anu ngajangjawing.
Mun ti peuting asa hayang jejeritan.
Najan muntang ka bulan da puguh anggang.
Ceuk kedal na lisan teh peunggas harepan

Keterangan Album :
Genre : Degung
Album : Tepang Munggaran
Sinden / Juru Kawih : Tetty Ruchiat.
Pimpinan : Yayat Ruchiat.
Pirigan Gamelan : Gamelan Degung Mitra Sunda
Produksi : SP Record.
Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Tepang Munggaran
Pikir Kuring
2
Bubuy Bulan
Duda
3
Peuting Ieu
Mojang Tandang
4
Bandrek Bandung
KaleranComments